Discover by doing

make money the funflex way ;-)

FAQ OVER INZET VAN FUNFLEXERS

veelgestelde vragen

Flexwerkers via jullie: wat is het verschil?

Een flexkracht die je via Joyn the Free inhuurt, noemen we een funflexer. Een funflexer is geen medewerker in loondienst en is ook geen ondernemer. Hij heeft dus geen btw- en KvK-nummer. Wél wordt een funflexer ook wel een freelancer genoemd. Een funflexer is vrij om zelf te bepalen voor wie hij werkt, tegen welke voorwaarden en wanneer.

Voor de jonge funflexer is het handig dat hij geen zzp’er is, en dus geen administratie hoeft te voeren. Dat doen wij.

Voor jouw bedrijf zijn er verschillende voordelen. De wet WAB is niet van toepassing, waardoor je onze mensen zonder risico's dus écht flexibel kunt inzetten. Niet doorbetalen voor uitgevallen uren, maar alléén betalen als er gewerkt is. Je betaalt bovendien een lager tarief dan via contracten en zeker dan via uitzendbureaus. Het tarief is all-in. Dus geen verborgen kosten!

Ja, ik heb werk en wil ook transparante kosten! Werkers vinden

Ik help jongeren als ik ze via jullie inhuur. Hoezo?

Jongeren krijgen via ons de Discover by doing ervaring: ze ontdekken door te dóen. We matchen jongeren aan elkaar, voor activiteiten in vrije tijd en als teamgenoten op het werk. Én we matchen ze aan jouw flexibele bijbaantjes. Zo ontdekken ze waar ze goed in zijn, en waar ze energie van krijgen.

Dat is belangrijk, want 1 op de 3 jongeren onder de 25 belandt in een burn-out. Een belangrijke oorzaak is dat ze zichzelf op die leeftijd nog niet goed kennen. Onder invloed van social media en andermans berichten denken ze zichzelf wél te kennen. En daar gaat het vaak mis.

Onze oplossing: meer zelf doen en stimuleren om te reflecteren. Daarom bieden wij, naast afwisseling in jobs, ook tests en tools aan de jongeren die via ons aan de slag gaan.

Ja, ik heb werk en vind de toekomst van jongeren belangrijk Info over inhuur werkers

Hoe worden funflexers betaald?

Wanneer je een flexkracht van Joyn the Free inhuurt, dan noemen we deze een funflexer. Dat is geen medewerker in loondienst en is ook geen ondernemer. Hij heeft dus geen KvK- en btw-nummer. Een funflexer wordt ook wel een freelancer genoemd. Hij is vrij om zelf te bepalen voor wie hij werkt, wanneer en tegen welke voorwaarden.

Deze vrijheid is niet alleen ‘for fun’, maar ook een eis die de Belastingdienst stelt. De uitbetaling van een funflexer vindt namelijk plaats via de IB47-constructie. Deze constructie heeft de Belastingdienst speciaal in het leven geroepen voor organisaties die mensen willen betalen zonder deze mensen in dienst te nemen, en waarbij de werker ook geen ondernemer is. Het voordeel voor jou als inhurende partij: de inhuur is écht flexibel, en het uurtarief is all-in, voordelig en transparant.

Meer informatie over de IB47-constructie kun je vinden op de website van de Belastingdienst

Ja, ik wil ook écht flexibele werkers voor mijn jobs Werkers vinden

Wanneer is inhuren van een funflexer via IB47 interessant?

Heb je flexkrachten nodig, maar wil je deze niet in loondienst nemen en kun je deze ook niet als ondernemer met een btw-factuur betalen? Geef je wel een werkinstructie, maar treed je niet op in een gezagsverhouding richting de werker? Dan is de IB47-constructie een uitkomst!

Maak je gebruik van onze funflexers, dan worden de werkers via deze constructie betaald. Naast het werven, selecteren en inplannen van onze werkers zorgen wij voor de juridische dekking, voor uitbetaling en voor de opgave van de gewerkte uren bij de Belastingdienst.

De uurtarieven met eventuele onkosten die je ons betaalt, bevatten alle kosten. Géén verborgen kosten meer zoals loonheffingen. De funflexer draagt namelijk zelf een deel van zijn verdiensten af aan de inkomstenbelasting. Hierover geven wij trouwens goede voorlichting en support, zodat de jonge werkers niet voor vervelende verrassingen komen te staan.


Meer informatie over de IB47-constructie kun je vinden op de website van de Belastingdienst


Ja, ik wil ook transparante kosten Werkers vinden

Wat betekent de wet arbeidsmarkt in balans?

De nieuwe Wet Arbeidsmarkt in Balans (WAB) is ingegaan per 1 januari 2020. Wat houdt deze wet nu precies in?

Per 1 januari zijn de regels rond arbeidscontracten en ontslag veranderd. De regering wil daarmee de kloof tussen vaste contracten en flexibele contracten verkleinen. Zo betalen werkgevers sinds 1 januari een lagere WW-premie betalen voor werknemers met een vast contract, maar is die voor mensen met een flexibele overeenkomst hoger. Payroll-werknemers hebben nu een betere rechtspositie en betere arbeidsvoorwaarden. Oproepkrachten hebben meer zekerheid op werk en inkomen.

Voor jou als werkgever betekent dit dat het lastiger en duurder is dan voorheen om mensen flexibel in te zetten. Gelukkig kun je als job-supplier de funflexers van Joyn the Free inhuren. Dat is voordeliger én flexibeler. Je loopt geen enkel risico mensen te moeten doorbetalen als ze niet werken. Bovendien is ook de funflexer zelf vaak beter af, zowel qua uurloon als qua flexibiliteit.


Ja, ik heb werk en wil ook échte flexibiliteit Werkers vinden

WAB en minimaal te betalen dienstlengte

Flexibele krachten via payrolling, uitzenden of op contract:

Een van de regels uit de WAB is dat oproepkrachten voor elke oproep om te komen werken, het recht hebben om minimaal 3 uur uitbetaald te worden. Ook als een gewerkte dienst korter is dan 3 uur.


Funflexers en de minimaal te betalen dienstlengte:

Het inzetten van een funflexer betekent dat er geen sprake is van werkgever- en werknemerschap. Een (recht op) betaling voor niet-gewerkte uren is een aanwijzing voor werkgever- en werknemerschap. Daarom mogen funflexers alleen betaald worden voor de daadwerkelijk gewerkte uren.


Heeft de funflexer of hebben jullie als job-supplier al behoorlijke kosten gemaakt zoals materieelhuur, accommodatie, et cetera, dan hoort de partij die de job afzegt of fors inkort, de gemaakte kosten te vergoeden. Dus werk je met onze funflexers, dan regel je de dingen gewoon met common sense. 

 

Ja, ik heb werk en wil ook alleen betalen voor echt gewerkte uren Werkers vinden

WAB en oproeptermijn en kosten bij wijzigen aantal uren

Flexibele krachten via payrolling, uitzenden of op contract:

Per 1 januari 2020 moeten oproepkrachten minimaal 4 dagen van tevoren opgeroepen worden. De huidige dag wordt hierin niet meegerekend. Binnen een cao kan deze termijn verkort worden naar 24 uur, maar de cao's waarop dit betrekking heeft, zijn nog niet bekend.

Als je een oproepkracht langer dan 4 dagen van tevoren hebt opgeroepen, maar de dienst een ander aantal uren krijgt binnen de 4 dagen, dan moet je toch de geplande uren betalen.

Funflexers en maximale oproeptermijn:

Bij Joyn the Free geldt er geen maximale oproeptermijn en funflexers zijn sowieso vrij om een aangeboden dienst niet te nemen. Bovendien wordt het werk aan een poule met funflexers aangeboden: funflexers worden dus niet gericht persoonlijk opgeroepen. Wél kunnen onze area executives of operations officers de funflexers optimaal proberen in te plannen binnen al het beschikbare werkaanbod. Maar dit heeft geen effect op de maximale oproeptermijn, de te betalen kosten bij wijzigen van het aantal uren van de dienst en de flexibiliteit hierin. De dienst waarvoor je een funflexer inschakelt, kun je kort van tevoren plannen en wijzigen zonder te hoeven betalen voor niet-gewerkte uren.

WAB: maximaal 12 maanden flexibel oproepen

Flexibele krachten via payrolling, uitzenden of op contract:

Heeft een oproepkracht er een dienstverband van 12 maanden op zitten, dan moet je de oproepkracht vanaf de 13e maand een contract met een vast aantal uren aanbieden. Het aantal aan te bieden uren is minimaal gelijk aan het gemiddelde aantal uren dat de oproepkracht in die 12 maanden gewerkt heeft. Het gaat hierbij om de totaaluren, inclusief bijvoorbeeld ziekte- en vakantie-uren.

Wil de medewerker geen vast aantal uren dienstverband krijgen? In dat geval kan de medewerker flexibel blijven werken. Wel ben je als werkgever verplicht om de oproepkrachten na de volgende 12 maanden opnieuw een dergelijk aanbod te doen.

Funflexers en maximale oproeptermijn:

Bij Joyn the Free is er geen sprake van dienstverbanden. Het moeten aanbieden van een contract met vaste uren is daardoor helemaal niet aan de orde. Waar je wél op moet letten, is dat het werk van een funflexer op onregelmatige tijden hoort plaats te vinden. Dus als er voor onbepaalde tijd veel en continue op dezelfde tijden gewerkt wordt, moet je de overstap naar een baan in loondienstverband overwegen.

Ja, ik heb werk en wil ook kort van tevoren kunnen plannen Werkers vinden

WAB en hogere WW-premie bij 30% uren overwerk/ extra opgeroepen zijn

Flexibele krachten via payrolling, uitzenden of op contract:

Er is een hogere WW-premie van toepassing als een medewerker in een kalenderjaar 30% meer uren verloond heeft gekregen dan in de arbeidsovereenkomst is vastgelegd. Met name bij flexwerkers met een 0-urencontract of ander contract met een laag aantal uren, is dit een risico voor je organisatie.


Funflexers en WW-premie:

Bij het funflexen bestaat geen WW-premie. Funflexers bouwen dus geen gezamenlijke pot op als vangnet voor als zij geen inkomsten meer hebben uit werk. Dat is een van de redenen dat wij funflexwerk vooral geschikt vinden voor mensen die inkomsten uit (een wisselende set) bijbaantjes willen halen. Wat zakgeld willen verdienen, bijbaantjes hebben naast een studie, naast een ‘gewone’ baan, of naast de zorg voor een gezin: dat zijn situaties waarvoor funflexen uitstekend geschikt is.


Ja, ik heb werk dat vooral geschikt is als bijbaantje Ook funflexers inhuren?

WAB en wanneer vast contract aanbieden

Flexibele krachten via payrolling, uitzenden of op contract:

Met ingang van de WAB is ook de contractketen verlengt. Voorheen mocht je een medewerker 3 contracten aanbieden binnen 2 jaar, voordat je de medewerker een vast contract moest aanbieden.

Sinds 1 januari 2020 is het toegestaan om 3 contracten aan te bieden binnen 3 jaar. Dit geldt ook als het derde contract van de medewerker al ingegaan is in 2019.


Funflexers en contracten:

Bij funflexers is geen sprake van dergelijke arbeidsovereenkomsten. Er speelt dus ook geen contractketen. De contractketen 'breekt' als een medewerker binnen 6 maanden niet opnieuw in eenzelfde functie aan het werk gaat als werknemer. Werkt deze als funflexer en voert de funflexer dezelfde werkzaamheden uit als voorheen via de contracten, dan telt dit niet mee voor de keten. Het inschakelen van een ex-medewerker gedurende 6 maanden als funflexer kan dus een oplossing zijn als zowel ex-werknemer als funflexer ook na 3 arbeidsovereenkomsten flexibel willen kunnen blijven werken.


Ja, ik heb nu mensen in dienst, en we willen allebei écht flexibel blijven Info aanvragen

Met Joyn the Free faciliteren we flexwerk. Wanneer daarvan geen sprake meer is, dan stimuleren wij een overgang naar een vastere werkrelatie. Dit doen wij onder andere door geen of een lage overname fee te berekenen wanneer de funflexer na 3 maanden een dienstverband van je aangeboden krijgt en accepteert.


Ja, ik wil ook geen of een lage overname fee betalen als ik een flexwerker in dienst wil nemen 
Werkers vinden

WAB en arbeidsvoorwaarden/cao

Flexibele krachten via payrolling, uitzenden of op contract:

Medewerkers, ook flexibele krachten, vallen onder een cao of spreken individuele arbeidsvoorwaarden af met hun werkgever. Heb je flexkrachten op de payroll staan? Dan is ook op deze medewerkers sinds 1 januari 2020 de cao van toepassing of gelden dezelfde arbeidsvoorwaarden als die van andere medewerkers van je bedrijf. Denk aan recht op vakantiedagen, vervoersbudget, opleidingsmogelijkheden. Per 2021 bouwen payrollmedewerkers bovendien pensioen op. Het is al sinds 2020 gunstiger en eenvoudiger om deze payrollmedewerkers over te zetten naar ons funflex systeem.


Funflexers en arbeidsvoorwaarden/cao:

Funflexers hebben geen arbeidsovereenkomst, zijn geen payrollmedewerkers en vallen dus niet onder deze regeling. Je kunt een funflexer betalen wat je wilt en waarmee de funflexer akkoord gaat. Vakantiedagen, vervoersbudget of opleidingen waar medewerkers recht op hebben, hoef je niet aan een funflexer aan te bieden. Wel komt er bovenop het uurtarief vaak een reiskostenvergoeding. Maar je hoeft bij een funflexer dus verder geen kosten te maken, behalve het met ons afgesproken te betalen uurtarief.


Meer informatie over de WAB kun je vinden op de website van de Rijksoverheid.

Ja, ik heb werk en wil ook dat transparante voordelige all-in tarief betalen Werkers vinden

Joyn the free.
discover by doing :-) 

Wij van Joyn the Free matchen funflexers die een leuke bijbaan zoeken aan toffe jobs.

Werkers nodig

Joyn the free

Kies jouw branche.
Kies jouw favo funflex jobs.

horeca schoonmaak
industrial winkels
groen zorgzaam
transport  

Contact.Vragen, let us know.


Wij staan 5 dagen per week klaar om jouw vraag te beantwoorden. Telefonisch bereikbaar tussen 09 - 17.30 uur.

06 53 58 05 87
Herengracht 280
1016 BX Amsterdam

post@joynthefree.nu